EU 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Zakup urządzeń transportu bliskiego w celu rozszerzenia zakresu oraz skali działalności firmy Handlowo - Usługowej Artur Jagnow w Gościcinie w zakresie wynajmu urządzeń podnośnikowych mająca na celu rozszerzenie zakresu oferowanych usług wypożyczania urządzeń podnośnikowych o podnośniki dedykowane do pracy w pomieszczeniach oraz wzrost zatrudnienia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Operacja pn. Zakup urządzeń transportu bliskiego w celu rozszerzenia zakresu oraz skali działalności firmy Handlowo - Usługowej Artur Jagnow w Gościcinie w zakresie wynajmu urządzeń podnośnikowych mająca na celu rozszerzenie zakresu oferowanych usług wypożyczania urządzeń podnośnikowych o podnośniki dedykowane do pracy w pomieszczeniach oraz wzrost zatrudnienia

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020